Uvodna radionica projekta

Uvodna radionica projekta održana je 17. i 18. marta 2016. godine u Beogradu i bila je to dobra prilika da se razvijeni model projekta, posebno koncept Platforme i regionalnih inicijativa / partnerstava predstave partnerima i prikupe njihovi predlozi i sugestije za dalje unapređenje.
Radionici je prisustvovalo ukupno 32 učesnika, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Razvojne agencije Srbije, SEIO-a, Pokrajinsnkih sekretarijata, Stalne konferencije gradova i opština, Nacionalne mreže za ruralni razvoj, regionalnih razvojnih agencija, lokalnih samouprava, kao i partnerskih projekata – Podrška ekonomskom razvoju opština istočne Srbije i Evropski progres.

Planirani specifični ciljevi radionice su ispunjeni: (i) partneri su upoznati detalnjo sa projektom, (ii) tokom konsultacija su prikupljeni predlozi i sugestije za dalje unapređenje koncepta, (iii) detaljno je razrađen koncept Platforme i (iv) detaljno su diskutovani uslovi za formiranje i odabir regionalnih partnerstava.