Upoznavanje sa najboljom praksom Švajcarske, 19-23. septembar 2016.

Na koji način politika regionalnog razvoja može da dovede do pozitivnih promena? Koji regionalni projekti imaju potencijal da postanu “svetionici” – projekti koji stvaraju dodatnu vrednost kroz rezultate na tržištu – i primer progresivnog preduzetništva? Koji dodatni mehanizmi su potrebni za uspešnu realizaciju regionalnih projekata? Da li uspešan regionalni razvoj nadzilazi granice regiona ili bolje rezultate daje jaka konkurencija među regionima?
Odgovore na navedena i mnoga druga pitanja imali su prilike da čuju učesnici studijske posete u Švajcarsku koja je organizovana od 19. do 23. septembra 2016. godine u saradnji sa projektom Opštinski ekonomski razvoju u istočnoj Srbiji koji finansiraju SDC i GIZ. U poseti su učestvovali predstavnici sledećih institucija i organizacija: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbije, Sekretarijat za javne politike, Stalna konferencija gradova i opština, Ruralna mreža, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu, četiri razvojne agencije (Srem, Loznica, Kragujevac i RARIS), 9 lokalnih samouprava koje podržava MED projekat i dve medijske kuće (RTS i B92).

Tokom prvog dana učesnici su imali prilike da posete projekte prekogranične saradnje koji se realizuju na teritoriji severoistočne Švajcarske u sasradnji sa partnerima iz Nemačke i Austrije.

Fokus drugog dana posete je bio na tome kako regionalne proizvode i usluge učiniti bližim stanovnicima urbanih sredina. Učesnici su posetili gazdinstvo u okolini Ciriha koje funkcioniše u okviru brenda „Natürli Zürioberland“ i imali prilike da vide na koji način brend promoviše kupovinu proizvoda koji su proizvedeni u Švajcarskoj u odnosu na druge udaljene regije. U direktnom razgovoru sa vlasnikom gazdinstva učesnici su saznali više o procesu standardizacije i dobijanja brenda, kao i na koji način je to doprinelo unapređenju poslovanja. Grupa je tokom posete Bernu u popodnevnim časovima posetila državnog sekretara za ekonomske poslove, SECO i Saveznu službu za poljoprivredu. Tu su imali prilike da čuju detaljnu prezentaciju nove regionalne politike (NRP), koja predstavlja veoma važan mehanizam i sredstvo regionalnog razvoja u Švajcarskoj.
Tokom trećeg dana posete učesnici su imali prilike da se upoznaju sa iskustvima iz francuskog govornog područja i posete Motier i čuveni muzej apsinta (Maison de l'Absinthe) koji čuva bogatu istoriju ovog pića. „Ruta apsinta“ kombinuje interesantno poreklo pića sa uspostavljanjem regionalog identiteta i doprinosi stavljanju ovog dela Švajcarske na turističke mape.
Četvrtog dana posete učesnici su prilikom posete Regionalnoj razvojnoj agenciji u Luzernu imali prilike da se upoznaju sa značajnom ulogom koju imaju kantoni u razvoju savezne države. Takođe je organizovana poseta jednom od projekata „svetionika“: tropska kuća Volhusen (Wolhusen) koristi energiju oko gasovoda za uzgajanje tropskog voća u sred Švajcarske.