Učimo iz iskustva Poljske

RRDS program je organizovao studijsku posetu Poljskoj sa ciljem da se članovi Platforme upoznaju sa iskustvima ove zemlje u oblastima ruralnog i regionalnog razvoja. Fokus posete koja je trajala od 5. do 10. novembra je bio na iskustvima Malopolska i Swietokryska Voivodeships – NUTS2 regije i uključenim NUTS3 regijama, kao i skustvima nacionalnih organa i institucija u Varšavi.

Učesnici su tokom posete imali prilike da se upoznaju sa iskustvima institutcija i organizacija sa nacionalnog nivoa, kao i organizacija koje su aktivne u oblasti ruralog i/ili regionalnog razvoja.