Saradnja sa institucijama i organizacijama na nacionalnom nivou

Pored podrške koja je partnerima na nacionalnom nivou na raspolaganju kroz rad Platforme za koordinaciju ruralnih i regionalnih politika, u okviru programa Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji predviđena je i fokusirana saradnja sa identifikovanim ključnim patnerima na priortietnim temama u ovom trenutku:

– Podrška u reviziji / pripremi novog Zakona o regionalnom razvoju kroz dostupnost najboljih međunarodnih praksi

– Unapređenje kapaciteta Razvojne agencije Srbije da u skladu sa kompetencijama primeni funkcionalni pristup u planiranju regionalnog razvoja

– Podrška u razvoju minimum jedne IPARD mere, kao i pripremi i sprovođenju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period 2016. do 2020. godine

Tim programa će sa predstavnicima nadležnih institucija koordinirati sprovođenje planirane podrške, uključujući razvoj individualnih planova i njihovo sprovođenje.