Regionalno-ruralna partnerstva

Podrška partnerima u dve projektne funkcionalne regije – (i) Srem – Mačva i (ii) Šumadija – Kolubara – je organizovana kroz razvoj kapaciteta i ko-finansiranje projekata 5 ruralno-regionalnih partnerstava:

1. Razvoj teritorijalnog identiteta regije Šumadija kroz podršku ključnim sektorima ruralne ekonomije – oblasti rada: voće, vinogradarstvo, tradicionalni proizvodi, turizam. Okuplja 20 partnera – 9 iz javnog, 6 privatnog i 5 iz civilnog sektora; i pokriva teritoriju u kojoj živi oko 395.000 stanovnika.
2. Inicijativa za unapređenje društvenog i ekonomskog položja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog područja – razvoj mehanizama za podršku i osnaživanje položaja žena u ruralnim sredinama. Okuplja 27 partnera – 9 iz javnog, 5 privatnog i 13 iz civilnog sektora; i pokriva teritoriju u kojoj živi oko 421.000 stanovnika.
3. Unapređenje proizvodnje i preparde lekovitog i aromatičnog bilja i jagodičastog voća u funkciji zaustavljanja migratornih procesa i devastacije sela – oblasti rada: pčelarstvo, proizvodnja aromatičnog i lekovitog bilja, proizvodnja malina. Okuplja 31 partnera – 13 iz javnog, 7 privatnog i 8 iz civilnog sektora, kao i 3 pojedinca; i pokriva teritoriju u kojoj živi oko 313.000 stanovnika.
4. Model integrisanog regionalnog razvoja zasnovan na konsenzusu i širokom partnerstvu zainteresovanih strana u oblasti razvoja ruralnog turizma u regionu Srema – razvoj bickilizma u funkciji ruralnog razvoja na teritoriji Srema. Okuplja 26 partnera – 16 iz javnog, 4 privatnog i 6 iz civilnog sektora; i pokriva teritoriju u kojoj živi oko 433.000 stanovnika.
5. Podsticaj korišćenja biomase integrisan u sistem regionalne podrške razvoju obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti regiona Srem – korišćenje obnovljivih izvora energije u funkciji ruralnog razvoja. Okuplja 30 partnera – 19 iz javnog, 3 privatnog i 8 iz civilnog sektora; i pokriva teritoriju u kojoj živi oko 433.000 stanovnika.

Svaka od inicijativa je uz podršku PRRR programa pripremila trogodišnje Akcione planove iz kojih su razvjeni i predloženi projekti za ko-finansiranje iz Fonda programa čija je ukupna vrednost CHF 1.620.000. Do sada je za finansiranje odobreno 7 ruralno-regionalnih projekata čija je ukupna vrednost CHF 1.745.144, od čega je vrednost donacije CHF 1.371.537:

1. Unapređenje konkuretnosti proizvodnje vina na teritoriji Šumadije – IMPULS vino
2. Biciklistički turizam kao alatka ruralnog i regionalnog razvoja Srema
3. Uspostavljanje regionalnog sistema podrške razvoju energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije na teritoriji Srema
4. Unapređenje ekonomskog i socijalnog položaja žena u ruralnim podričjima na teritoriji Šumadije i Kolubare
5. Unapređenje proizvodnje i kvaliteta meda ne teritoriji Mačve i Kolubare
6. Šumadijska šljiva
7. Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama