Naš tim i kontakt

Tim programa Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji (PRRR) se sastoji od većeg broja lokalnih i međunarodnih eksperata sa višegodišnjim iskustvom u oblastima ruralnog i regionalnog razvoja; EU integracija; institucionalnog i organizacionog razvoja; lokalnog ekonomskog razvoja; razvoja strategija, akcionih planova, projekata i planske dokumentacije; dobre uprave; rodne ravnopravnosti i drugim oblastima u skladu sa potrebama partnera na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Na čelu tima je John Gallagher, vođa tima; njegov zamenik je Irina Slavković, a nacionalni ekspert za ruralni razvoj je Branislav Milić.

Za sva pitanja o projektu i oblastima rada možete nas kontaktirati na:

Podrška rurlanom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji
Milovana Marinkovića 2
11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3976 113
E-mail: ivc@niras.com