Projektne regije

Komponenta 2 programa je usmerena na podršku “projektnim” regijama, a cilj ove komponente je definisan na sledeći način: “minimum 3 ruralno-regionalne inicijative (partnerstva) zasnovane na konceptu funkcionalnog prostornog povezivanja potvrđuju svrsishodnost ovog pristupa; ispunjavaju kriterijume za finansiranje i doprinose povećanju kapaciteta za korišćenje EU fondova u Srbiji“.

U okviru pripremne faze projekta predselektovane su i sa partnerima definisane dve „projektne“ regije: prvu regiju sačinjavaju Sremski i Mačvanski upravni okrug, a drugu Šumadijski i Kolubarski upravni okrug. U prvoj fazi rada, do oktobra 2016. godine tim projekta će zajedno sa partnerima iz ovih regija raditi na formiranju inicijativa (partnerstava) koja će se baviti pitanjima ruralno-regionalnog razvoja. U drugoj fazi, od novembra 2016. godine do kraja realizacije projekta, tim lokalnih i međunarodnih eksperata će raditi sa minimum 3 inicijative na razvoju njihovih kapaciteta kroz obuke, izradu planske i projekte dokumentacije, a u okviru programa su takođe planirana sredstva u iznosu od 1.620.000CHF za finansiranje razvojnih mera i aktivnosti podržanih inicijativa.