Platforma za koordinaciju ruralnih i regionalnih politika

Platforma služi kao odraz funkcionalnog prostora i svih složenosti odnosa u okviru tog prostora, kako horizotalnih, tako i vertikalnih, koji postoje između različitih aktera. Članovi Platforme su na sledeći način definisali misiju:

– Unapređenje partnerskih odnosa i saradnje među relevantnim institucijama i organizacijama u cilju unapređenja strateškog i zakonodavnog okvira i razvoj novih inicijativa u oblastima ruralnog i regionalnog razvoja u Srbiji

– Jačanje kapaciteta za saradnju – horizontalnih i vertikalnih, na svim nivoima.

Osnovna uloga Platforme je da služi kao sredstvo za unapređenje horizontalne i vertikalne komunikacije i konsultovanja u oblastima ruralnog i regionalnog razvoja.

Najvažniji zadaci Platforme su da:

– Unapredi horizontalnu i vertikalnu komunikaciju i umrežavanje; da služi kao forum za komunikaciju između relevantnih institucija i organizacija

– Inicira i unapredi proces učenja o rurlano-regionalnom razvoju: razvoj zajedničkog razumevanja ruralno-regionalnog razvoja, učenje iz regija, pilotiranje, transfer znanja i iskustava iz regija

– Podrži proces donošenja kvalitetnih odluka o politikama ruralnog i regionalnog razvoja kroz informisanje donosilaca odluka o najboljoj međunarodnoj i lokalnoj praksi, pripremu analiza i preporuka

– Obezbedi prenos znanja ka akterima na regionalnom i lokalnom nivou.

U finalnoj instanci, navedeni zadaci i ciljevi Platforme će doprineti boljoj koordinaciji i sinhronizaciji ruralno-regionalnog razvoja.

Inicijalni članovi Platforme su: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor za ruralni razvoj i Grupa za savetodavstvo, Ministarstvo privrede, odbori Narodne skupštine, Kancelarija za evropske integracije, Sekretarijat za javne politike, Razvojna agencija Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Nacionalna mreža za ruralni razvoj, tri RRA iz dve projektne regije i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Predviđena su dva modaliteta rada Platforme:

– Redovni sastanci koji imaju za cilj unapređenu koordinaciju politika između donosilaca odluka u oblastima ruralnog i regionalnog razvoja, izgradnju zajedničkog razumevanja određenih tema i stvaranje sinergije, razmenu dobre prakse. Poseban oblik podrške partnerima predstavljaju i studijske posete.

– Aktivnosti izgradnje kapaciteta koje uključuju više od jednog člana Platforme i koje u praksi primenjuju ključne vrednosti Platforme tako što odgovaraju na tražnju jednog člana za unapređenje internih procesa i procedura rada kroz saradnju više članova.