Odobrena dva regionalna projekta i godišnji izveštaj o radu PRRR programa

Na četvrtom redovnom sastanku Nadzornog odbora PRRR programa usvojen je godišnji izveštaj o radu programa za period novembar 2016. godine – oktobar 2017. godine. Tokom sastanka su predstavljeni najznačajniji rezultati ostvareni u prethodnom periodu, a svoj doprinos prilikom predstavljanja rezultata i saradnje sa partnerskim organizacijama dali su i predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, g. Zoran Janjatović, kao i direktori partnerskih razvojnih agencija, g. Nenad Popović i g. Milan Mirić.

Na dnevnom redu sastanka je bilo i predstavljanje rezultata četvrtog kruga evaluacije predloga projekata. Nadzorni odbor projekata je nakon podnošenja dopunskih informacija odobrio dva projekta predložena za finansiranje: “Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” i „Uspostavljanje sistema regionalne podrške razvoju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije na teritoriji u Sremu – druga faza: Porška uspostavljanju Centra za održivi razvoj i podršku energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije sa fokusom na biomasu“, čime je ugovoreno preko 99% vrednosti Fonda čija je ukupna vrednost CHF 1.620.000.