Naši partneri

Program Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji (PRRR) okuplja ključne partnere zainteresovane za unapređenje ruralno-regionalnog razvoja sa nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa:
Nacionalni nivo: Ministartsvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo privrede, odbori Skupštine koji se bave ruralnim i regionalnim razvojem, Sekretarijat za javne politike, Razvojna agencija Srbije, Kancelarija za EU integracije Vlade RS, Stalna konferencija gradova i opština, Nacionalna mreža za ruralni razvoj.
Regionalni nivo: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Regionalna razvojna agencija Srem, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine.
Lokalni nivo: 28 lokalnih samouprava koje sačinjavaju teritoriju dve „projektne“ regije, prvu čine Sremski i Mačvanski upravni okrug, a drugu Kolubarski i Šumadijski upravni okrug.