Najbolje prakse

Komponenta 3 projekta ima za cilj da doprinese da “razvijeni modeli ruralnog i regionalnog razvoja inspirišu donosioce odluka i lokalne samouprave; doprinose jednostavnijem konkurisanju za EU pretpristupne fondove u oblasti ruralnog i regionalnog razvoja u cilju (ko)finansiranja novih partnerstava i njihovih projekata“.
Procesi razmene znanja i iskustava započeti su već tokom pripremne faze, kroz podršku partnerima i definisanje oblasti rada i uloga Platforme za koordinaciju politika ruralnog i regionalnog razvoja i biće nastavljeni tokom celog trajanja Programa. Takođe, tokom poslednje godine sprovođenja Programa biće sproveden niz aktivnosti sa našim partnerima na nacionalnom i regionalnom nivou koje će za cilj imati prenos stečenih znanja i razvjenih modela najbolje prakse.