Poziv za podnošenje projekata

Rok za podnošenje prijava koje će biti razmatrane u okviru prve evaluacije je 25. maj 2017. godine, što se dokazuje datumom slanja prijave, poštanskim žigom ili datumom na povratnici. U slučaju ličnog dostavljanja, rok za prijem prijava je 16.00 časova, što se dokazuje potpisom na potvrdi o prijemu prijave. Sve prijave dostavljenje nakon tog roka biće uključene u sledeći ciklus evaluacije.

Program Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovodi konzorcijum partnera sastavljen od konsultantske firme NIRAS (Poljska, Danska), Poljskog ruralnog foruma i firme Partner Solutions (Srbija) raspisuje poziv za podnošenje projekata koji doprinose sledećim prioritetima u oblasti ruralnog i regionalnog razvoja:

Prioritet 1: jačanje saradnje različitih aktera u okviru ciljanih regija i ruralnih područja i njihovih potencijala u oblasti mikro, malih i srednjih preduzeća, turizma, poljoprivrede, prerade hrane i drugim;
Prioritet 2: unapređenje ekonomske, socijalne i ekološke situacije u određenom području;
Prioritet 3: promovisanje učešća žena i mladih.

Smernice za prijavljivanje i drugu potrebnu dokumentaciju možete da preuzmete sa veb sajta projekta.

Prijave moraju biti podnete u zatvorenoj koverti i poslate preporučenom poštom, preko kurirske službe ili lično dostavljene na dole navedenu adresu:

Projekat: Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji, NIRAS
Milovana Marinkovića 2
11000 Beograd, Srbija

Dokumenti za preuzimanje (zvanična dokumentacija na engleskom jeziku)

Smernice za prijavljivanje / RRDS Guidelines for Applicants
Formular za podnošenje projekata / Application Form
Budžet / Budget Template
Ugovor o donaciji / Grant Agreement Template
Sporazum o izdavanju sopstvene menice / Promissory Note Declaration Template
Sopstvena menica / Promissory Note Template
Dokumentacija za konkurisanje – prevod na srpski jezik

Odgovori na najčešće postavljana pitanja: Q&A
i nezvaničan prevod Q&A

Poziv za inicijative (partnerstva)

Program Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji (PRRR) je raspisao poziv za podnošenje prijava za odabir inicijativa (partnerstava) koja će biti podržana tokom 2017/18. godine.

Više informacija možete naći u:
Smernicama (preuzmite PDF dokument)
Formular za podnošenje prijava (preuzmite Word dokument)