IPARD i nacionalna LEADER mera

RRDS program je podržao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pripremi dve IPARD regulative i razradi nacionalne LEADER mere. Tokom radionice koja je organizovana na Fruškoj Gori između 31. avgusta i 2. septembra 2017. godine kojoj je prisustvovalo 19 učesnika – 14 predstavnika ministarstva i 5 predstavnika gradova i opština, kao i kroz dodatne konsultacije, podržana je izrada dve IPARD regulative (1) Ulaganje  fizičku infrastrukturu poljoprivrednih gazdinstava i (2) Ulaganje u obradu i marketing poljoprivrednih proizvoda. Tokom radionice su, kroz dijalog predstavnika ministarstva i lokalnih samouprava, završene operativne procedure za nacionalnu LEADER meru, pre svega kriterijumi za definisanje lokalnih akcionih grupa i kriterijumi za konkurisanje za sredstva za izradu akcionih planova.

U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ruralnom mrežom Stalne konferencije gradova i opština organizovana je promocija nacionalne LEADER mere tokom konferencije u Beogradu i 8 regionalnih radionica u Kragujevcu, Leskovcu, Loznici, Požegi, Nišu, Novom Sadu, Zaječaru i Zrenjaninu u periodu od 26. oktobra do 27. novembra 2017. godine. Fokus regionalnih predstavljanja je bio na osnovnim principima LEADER pristupa i predstavljanju dobre prakse iz regije – primer Hrvatske. Predstavljanju nacionalne LEADER mere je prisustvovalo ukupno 399 učesnika iz javnog (242), privatnog (49) i civilnog sektora (115) sa teritorije cele Srbije.

Program je tokom decembra 2017. podržao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u organizaciji konsultativnog procesa i izradi Pravilnika za nacionalnu LEADER meru.