Kako motivisati mala porodična gazdinstva da uđu u patnerske odnose i obezbede lakši izlazak na lokalno i regionalno tržište? Da li je LEADER dobar okvir za rešavanje problema malih poseda? Kako unaprediti regulatorni okvir, a šta je moguće uraditi kroz svakodnevnu poslovnu praksu? Koji su izvori finansiranja?

Ovo su samo neka od pitanja koja će biti razmatrana na prvom skupu predstavnika malih gazdinstava i asocijacija proizvođača, gradova i opština, nacionalnih asocijacija i regionalnih agencija „Inovacije za ruralni razvoj Srbije – Iskustva Poljske u razvoju ruralnih zajednica“ koji će biti organizovan na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština 23. aprila 2018. godine u Hotelu Metropol sa početkom u 10.30h. Skup je organizovan u okviru projekta „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovodi konzorcijum partnera NIRAS, Poljski ruralni forum i Partner Solutions.

Dve osnovne teme koje će biti razmarane su razvojne šanse ruralnih područja kroz povezivanje i LEADER okvir i zajednički izlazak malih gazdinstava na lokalno i regionalno tržište kao način da povećaju prihode. U radu konferencije će učestvovati i tim Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Poljske na čelu sa g. Ričardom Zarudskim, zamenikom državnog sekretara, koji će preneti iskustva Poljske u procesu pridruživanja, kao i nakon ulaska u Evropsku uniju, dok će tim Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predvoditi državni sekretar, g. Senad Mahmutović.

Tematika konferencije je posebno aktuelna imajući u vidu da većina poljoprivrednih poseda u Srbiji pripada grupi malih porodičnih gazdinstava koja zbog veličine neće moći da konkurišu za EU fondove, a regulatorni okvir i poslovno okruženje ne podržavaju dovoljno njihov rast. Jedna od šansi za mala seoska gazdinstva je i skraćivanje lanaca vrednosti kao način izlaska na lokalno i regionalno tržište uz manji broj posrednika i sa zadržavanjem većeg dela prihoda u samim domaćinstvima.

Dnevni red možete preuzeti ovde.

Materijale sa konferencije mozete preuzeti ovde.

Konferencije u medijima pogledajte ovde.

Fotografije sa konferencije pogledajte ovde.