Eko biciklizam – osnova budućeg razvoja turizma u Sremu

Simboličnom vožnjom članova Triatlon kluba “Sava” i uz prisustvo predstvnika promovisan je završetak izgradnje biciklističke staze of Mačvanske Mitrovice do Zasavice, koja je deo “Sveske rute”, 25. marta 2019. Otvaranju staze dugačke 4.2 km prisustvovali su predstavnici Pokrajinske vlade, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, RRA Srem i brojni partneri iz javnog I privatnog sektora.

“Biciklizam i cikloturizam, rastu i multiplikuju se na sve grane privrede i podižu reputaciju Vojvodine kao turističke destinacije, koja je postala prepoznatljiva. Pored ekonomskog aspekta, turističkog i privrednog potencijala ove rute koja se nadovezuje na tri međunarodne Eurovelo rute, ona je pilot projekat i dobar primer kako se uvezuju dva turistička mesta, odnosno dve turističke mikrolokacije…
Ono čemu smo danas svedoci obavezuje nas da dovršimo stazu ka Zasavici. Sekretarijat će nastojati da izdvoji neophodna sredstva za završetak radova na ovoj stazi”, rekao je Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Miroslav Knežević, državni sekretar, Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije, je podvukao da je ministarstvo podržalo ovaj projekat kao dobar primer povezivanja više turističkih lokacija. „Ova staza jeste upravo dobar primer kako se povezuju lokaliteti i sve ono što Sremska Mitrovica nudi, pre svega pričamo o Sirmiumu, Carskoj palati, zatim i drugim sportskim sadržajima koji se grade u Mitrovici sa Specijalnim rezervatom prirode “Zasavica”. Takođe je dodao da celo područje ima potencijala za razvoj ruralnog turizma sa nekolio poznatih seoskih domaćinstava u okolini.

Cilj ovog kompleksnog i veoma važnog projekta je da kroz izgradnju biciklističke staze poveže urbana sa ruralnim područjima i prirodnim rezervatima, kao i da doprinese razvoju novih turističkih proizvoda u skladu sa nacionalnom Strategijom razvoja turizma i Akcionim planom Vojvodine. Ovaj pilot je primer kako biciklizam može da podrži razvoj turizma i ekonomije, ali i da doprinese unapređenju kvaliteta života stanovništva.

Izgradnju biciklističke staze su podržala četiri partnera: Vlada Švajcarske i Pokrajinski sekretarijat sa po EUR 63.000, i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i grad Sremska mitrovica sa po EUR 42.000.

Projekat „Biciklističke ture ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“ je podržan od strane Vlade Švajcarske i njegova vrednost je EUR 315.000, a deo je većeg programa „Podrška ruralnom i reionalnom razboju u Republici Srbiji“, čija je ukupna vrednost EUR 3.360.000 i završava se u aprilu 2019. godine.