Konferencija “Teritorijalna kohezija i ravnomerni razvoj”

Na konferenciji “Teritorijalna kohezija i ravnomerni razvoj”, koju zajednički organizuju Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija – SARRA i projekat “Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji”, koji podržava Vlada Švajcarske, biće održana 17. aprila 2019. godine u Beogradu.

Koheziona politika predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije, koja doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i EU u celini. Ona je takođe izraz solidarnosti, s obzirom da se podrška usmerava na manje razvijene regione i države članice EU – sa ciljem da se osnaži ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija Unije.
Na konferenciji će o perspektivama i instrumentima teritorijalne kohezije govoriti predstavnici Ministarstva za evropske integracije, međunarodni eksperti, kao i predstavnici dve nacionalne asocijacije – Asocijacije regionalnih razvojnih agencija – SARRA i Stalne konferencije gradova i opština.

Iskustva EU će predstaviti i zamenik direktora Evropske asocijacije razvojnih agencija – EURADA, g. Esteban Pelajo, i tom prilikom će biti potpisan i memorandum o pristupanju Srpske asocijacije regionalnih razvojnih agencija EURADA-i.

Dnevni red možete preuzeti ovde.

Materijale sa konferencije pogledajte ovde.

Konferencija u medijima pogledajte ovde.

Fotografije sa konferencije pogledajte ovde.